Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
16.09.2021 4500192312 náhradné diely na vozidlá František Matušík - AUTOAGREGÁTY, AUTOELEKTRIKA, Centrum 1749/45, 017 01 Považská Bystrica RNDr. Martin Palúch - vedúci strediska Považská Bystrica 1 218.00
16.09.2021 4500192324 Oprava vozidla MB Actros 3341 6x6 EVČ: BA 903SL BCI-S&T, s. r. o., Bytčianska 498, 010 03 Žilina - Považský Chlmec RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 5 Považská Bystrica 1 725.49
16.09.2021 4500192306 Zneškodnenie kalov po odkalení nádrží BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, 044 57 Haniska PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce 75.00
16.09.2021 4500192308 Nastavenie sond čerpacej stanice PHM BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, 044 57 Haniska PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce 335.10
16.09.2021 4500192319 Psychologické vyšetrenie zamestnancov SSÚD 2 BA MAIG s.r.o., Školská 1748/33a, 931 01 Šamorín Mgr. Martin Tománek, vedúci SSÚD2 Bratislava 160.39
16.09.2021 4500192310 stavebný materiál - gumoasfalt, polystyrén, geotextília, obrubník, náter penetračný WOODCOTE Slovakia, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 304.01
16.09.2021 OBJ/58465/2021 Objednávka na vypracovanie znaleckých posudkov D1 Dubná Skala - Turany OBJ/58465/2021 Ing. Marián Mrázik, Do Stošky 4/14, 010 04 Žilina Ing. Miloš Vicena - Investičný riaditeľ 1 390.00
16.09.2021 4500192320 okrúhla sklenovlákn.tyč na podzvodidlovú kosaciu hlavicu MB Unimog BL348XH MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom Ing. Ondrej KONČEK, vedúci SSÚR4 52.00
16.09.2021 4500192325 Prezutie pneumatík komplet 8x pneu na vozidle BA802PT Doprava a služby K+T, s. r. o., Horelica 13, 022 01 Čadca Ing. Goňa Ivan, vedúci strediska SSÚR Čadca 152.00
16.09.2021 4500192334 Oprava plynovej kotolne Sklady a dielne na SSÚD2 Bratislava - výmena nefunkčných zariadení - cirkulačné čerpadlo na TÚV, nefunkčné guľové uzávery na studenej vode, na TÚV na cirkulačnej vode vypúšťacie ventily. STRABAG Property and Facility Services s.r.o.,, Dunajská 32, 817 85 Bratislava Mgr. Martin Tománek, vedúci SSÚD2 Bratislava 3 378.16
16.09.2021 4500192331 poplatok za nájom fliaš 3ks za obdobie 14.09.2021-31.12.2021 SIAD Slovakia, spol. s r.o., Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská 17 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM 112.12
16.09.2021 4500192321 Školenia a konferencie, Úvod do databáz a jazyka SQL v prostredí Oracle GOPAS SR, a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva 3 780.00
16.09.2021 4500192307 OP komína a prídavných zariadení v ŠS Liptovský Ján Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, 026 01 Dolný Kubín Ing. Ivana Piňosová, finančná riaditeľka 168.00
16.09.2021 4500192309 Výmena nefunkčného opticko dymového hlásiča EPS v AB Polianky 19. FIRE-SYS, s.r.o., Za kasárňou 16, 831 03 Bratislava Ing. Ivana Piňosová, finančná riaditeľka 100.00
16.09.2021 OBJ/4500192303/2021 Miestny poplatok za vývoz komunál.odpadu na rok 2021 pre AB NDS IO Prešov Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Jurašek - vedúci Investičného odboru Prešov 523.38
14.09.2021 4500192278 Servis BA453PO + výmena oleja Motor - Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava Mgr. Martin Tománek, vedúci SSÚD2 Bratislava 1 970.45
14.09.2021 OBJ/58373/2021 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku, vecné bremeno R7 Bratislava Ketelec-Bratislava Prievoz, k.ú. Ružinov OBJ/58373/2021 ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, 821 08 Bratislava Ing. Miloš Vicena - Investičný riaditeľ 1 450.00
14.09.2021 4500192285 Výmena a oprava čelného skla BA551XG,BL550US AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, 930 38 Nový Život Mgr. Martin Tománek, vedúci SSÚD2 Bratislava 360.00
14.09.2021 OBJ/58260/2021 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku - trvalý záber Stavba D1/0048, Chocholná-Skala VSP, katastrálne územie Kostolná Záriečie OBJ/58260/2021 Ing. Lenka Ďurechová, J. Haľašu č. 1, 911 08 Trenčín Ing. Miloš Vicena - Investičný riaditeľ 400.00
14.09.2021 4500192242 odborná skúška zdvíhacie zariadenie Manitou a T 815AD 20 GAJOS, s.r.o., L.Mikuláš, M.Pišúta 4022 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM 270.00