Zákazky s nízkou hodnotou

Prehľadný zoznam štvrťročných súhrnných správ objednávok a uzatvorených zmlúv s cenami vyššími ako 1000 eur.

Súhrnné správy sú od 1. januára 2014 zverejňované na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.