Elektronická diaľničná známka

Všetky informácie o elektronických diaľničných známkach a ich kúpe.

Ak jazdíte po diaľniciach a rýchlostných cestách v motorovom vozidle s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony,
NEZABUDNITE NA KÚPU
ELEKTRONICKEJ DIAĽNIČNEJ ZNÁMKY.

ZAKÚPIŤ ZNÁMKU

Elektronická diaľničná známka pre motorové vozidlá

 

Zakúpením elektronickej diaľničnej známky
sa Vaše vozidlo dostane do centrálnej evidencie
a môžete na svoje cesty využívať spoplatnené autostrády.
 
Elektronickú diaľničnú známku nemusíte lepiť na čelné sklo auta
ani si inštalovať vo vozidle žiadnu  palubnú jednotku.

Ponuka
diaľničných známok

10-dňová diaľničná známka
Platnosť elektronickej diaľničnej známky je 10 dní vrátane určeného dňa.

 

 

 

12 €

30-dňová diaľničná známka
Platnosť elektronickej diaľničnej známky je 30 dní vrátane určeného dňa.

 

 

 

17 €

Ročná diaľničná známka alebo 365 dňová diaľničná známka
Platnosť je od 1.1. príslušného kalendárneho roka do 31.1. nasledujúceho roka.

Pri 365 dňovej známke je to 365 kalendárnych dní od zakúpenia.

60 €

MAPA SPOPlatnených úsekov

 

Spoplatnené Úseky
diaľničnou známkou

D1 Bratislava, Vajnory - Liet. Lúčka  185 km
D1 Dubná Skala - Turany 17 km
D1 Ivachnová - Bidovce 186 km
D2 Brodské (SK/CZ) - Bratislava, Lamač 55 km
D2 Bratislava, Pečňa - Čunovo (SK/HU)  15,8 km
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Brodno  13 km

D3 Čadca, Bukov - Skalité (SK/PL)  21 km
D4 Jarovce (SK/AT) - Bratislava, Jarovce 2 km

D4 Bratislava, Jarovce - Bratislava, Petržalka  2,2 km ● (PPP projekt)

D4 Bratislava, Petržalka - Bratislava, Juh  4,3 km ● (PPP projekt)

D4 Bratislava, Juh - Ivanka, Západ  15,1 km ● (PPP projekt)

D4 Ivanka, Západ - Bratislava, Vajnory  2,5 km ● (PPP projekt)

D4 Bratislava, Vajnory - Bratislava, Rača  1,6 km ● (PPP projekt)
R1 Trnava - Ban. Bystrica, Kremnička 158 km
R1A Nitra, Západ - Nitra, Kynek 2 km
R2 Lovčica, Trubín - Žiar nad Hronom 5 km
R2 Zvolen, Západ - Zvolen, Centrum 3 km
R2 Zvolen, Východ - Kriváň 18 km

R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce  13,3 km
R4 Košice, Juh - Milhosť (SK/HU) 14 km
R6 Púchov, Juh - Dolné Kočkovce 1 km

R7 Bratislava, Slovnaftská - Bratislava, Juh  6 km ● (PPP projekt)

R7 Bratislava, Juh - Holice  25,2 km ● (PPP projekt)

 

 

Ako kúpiť
diaľničnú známku

Rýchla dostupnosť

Elektronické diaľničné známky sú dostupné prostredníctvom internetového portálu, mobilnej aplikácie, samoobslužných automatov a na obchodných miestach.

 

 Internetový portál >>>
Mobilná aplikácia (Android) >>>
Mobilná aplikácia (iOS) >>>
Zoznam obchodných miest >>>

Kúpa na pár klikov

Pri kúpe elektronickej diaľničnej známky zadáva motorista typ vozidla (či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo), evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla, krajinu registrácie vozidla, platnosť diaľničnej známky a začiatok jej platnosti, kontaktné údaje pre doručovanie dokladov a elektronických správ.

 

Príklad kúpy eznámky >>>

Doklad o kúpe

Pri kúpe cez internet alebo mobilnú aplikáciu dostane motorista doklad o kúpe elektronickou formou, pri kúpe na obchodnom mieste obdrží papierový doklad. Potvrdenie o úhrade nemusí motorista počas jazdy po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách nosiť so sebou.

Kontrola úhrady diaľničnej známky
Autá jazdiace po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách neustále preveruje kamerový systém rozmiestnený v rámci celej infraštruktúry. Kontrolný systém je doplnený aj špeciálnymi mobilnými hliadkami.

 

Pokuta za diaľničnú známku
Údaje, ktoré zaznamená kontrolný systém sú automaticky ďalej posielané Ministerstvu dopravy a výstavby SR a okresným úradom. Výber pokút a riešenie priestupkov je plne v kompetencii okresných úradov. V prípade, ak Vám príde pokuta, motorista sa môže obrátiť priamo na okresný úrad aj s vysvetlením alebo podaním odporu.

Kamera kontroly elektronickej diaľničnej známky

 

Oslobodenie od platenia diaľničnej známky
Ste držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP? Požiadajte o oslobodenie od platenia úhrady za diaľničnú známku. Postup pri podaní žiadosti nájdete priamo na stránke www.eznamka.sk v časti žiadosti, podnety, reklamácie.

Oslobodenie od platenia diaľničnej známky

Zákaznícka linka

+421 2 32 777 777

Poskytuje komplexné informácie o elektronickej diaľničnej známke, bezplatnú službu overenia obdobia platnosti uhradenej diaľničnej známke, opakované odoslanie potvrdenia o úhrade diaľničnej známke, ako aj príjem reklamácií, sťažností a podnetov od motoristov.