Príprava stavieb

Časové míľniky prípravy stavby na to, aby bola vybudovaná diaľnica alebo rýchlostná cesta.

Sumár informácií v prehľadnom grafe poukazuje na všetky podmienky, ktorými musí každá stavba v štádiu príprav prejsť.
Od prvej technickej štúdie až po samotnú výstavbu a uvedenie do prevádzky.

 

 

 

Časová os PRÍPRAVY

míľniky prípravy stavieb

 

priemerný čas dosiahnutia milníkov prípravy stavieb

 

 

 

STAVBY

aktuálny stav prípravy stavieb k 30/11/2022

Stavby v príprave

Ťah a stavby
dĺžka

Bratislava - Senec, rozšírenie, II. etapa (Triblavina - Senec)

stav prípravy: Proces stavebného konania
na stiahnutie:
Rozšírenie D1 (5268 KB)
10,60 km

Blatné - Trnava, rozšírenie

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
na stiahnutie:
Rozšírenie D1 (5268 KB)
19,90 km

Turany - Hubová

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
13,53 km

Beharovce - Branisko, 2. profil

stav prípravy: V príprave
7,30 km

Bidovce - Dargov

stav prípravy: Proces EIA
12,60 km

Dargov - Pozdišovce

stav prípravy: Proces EIA
18,18 km

Pozdišovce - Michalovce

stav prípravy: Proces EIA
12,05 km

Michalovce - Sobrance

stav prípravy: Proces EIA
15,81 km

Sobrance - Štátna hranica SK/UA

stav prípravy: Proces EIA
15,48 km

Stupava - Bratislava, Lamač, rozšírenie

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania technickej štúdie (TŠ)
6,86 km

Lozorno - Stupava, rozšírenie

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
8,54 km

Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
11,20 km

Oščadnica - Čadca, Bukov, 2. profil

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
4,00 km

Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
10,79 km

Zelený most - Svrčinovec

stav prípravy: Proces výstavby
0,01 km

Bratislava, Rača - Bratislava, Záhorská Bystrica

stav prípravy: Proces EIA
12,43 km

Bratislava, Devínska Nová Ves - Štátna hranica SK/AT

stav prípravy: Proces EIA
3,57 km

Korytnica - Liptovská Osada

stav prípravy: Proces EIA
11,50 km

Most pri Bratislave - Vlčkovce

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
42,14 km

Liptovská Osada - Ružomberok, Juh

stav prípravy: Proces EIA
9,51 km

Banská Bystrica - Slovenská Ľupča

stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
8,10 km

Slovenská Ľupča - Korytnica

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
14,90 km

Ružomberok, Juh - Križovatka I/18

stav prípravy: Proces územného konania
4,00 km

Ružomberok križovatka I/18 - križovatka D1

stav prípravy: Proces EIA
4,60 km

Rožňava - Jablonov nad Turňou

stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
14,10 km

Košice, Šaca - Košické Oľšany I.úsek

stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
6,80 km

Košice, Šaca - Košické Oľšany II.úsek

stav prípravy: Proces výstavby
14,30 km

Nováky - Žiar nad Hronom

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania technickej štúdie (TŠ)
49,00 km

Križovatka D1 - Trenčianska Turná

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
6,50 km

Trenčianska Turná - Mníchova Lehota

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
2,50 km

Mníchova Lehota - Ruskovce

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
15,98 km

Dolné Vestenice - Nováky

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
9,56 km

Pravotice - Dolné Vestenice

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
11,54 km

Ožďany - Zacharovce

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
10,56 km

R2 križovatka D1 - Trenčianska Turná

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
6,50 km

Lovinobaňa - Ožďany

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
20,74 km

Zacharovce - Bátka

stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
8,32 km

Zvolen, Západ - Zvolen, Východ

stav prípravy: Proces EIA
10,77 km

Bátka - Figa

stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
6,18 km

Tornaľa - Gombasek

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
18,00 km

Gombasek - Rožňava

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
9,80 km

Jablonov nad Turňou - Včeláre

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
7,80 km

Včeláre - Moldava nad Bodvou

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
14,00 km

Moldava nad Bodvou - Košice, Šaca

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
18,00 km

Tvrdošín - Nižná

stav prípravy: Proces výstavby
4,40 km

Oravský Podzámok - Dolný Kubín, Juh

stav prípravy: Proces EIA
8,64 km

Dolný Kubín, Juh - Križovatka D1

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania technickej štúdie (TŠ)
10,40 km

Horná Štubňa - Ráztočno

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania technickej štúdie (TŠ)
14,00 km

Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
8,30 km

Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
4,90 km

Mošovce - Horná Štubňa

stav prípravy: Proces EIA
11,40 km

Zvolen - Šahy

stav prípravy: Proces EIA
70,00 km

Krupina, obchvat

stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
6,50 km

Šahy, obchvat

stav prípravy: Proces EIA
4,84 km

Martin - Rakovo

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
14,00 km

Rakovo - Mošovce

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
10,25 km

Mošovce - Horná Štubňa

stav prípravy: Proces EIA
8,12 km

Prešov, severný obchvat, II. etapa

stav prípravy: Súťaž na zhotoviteľa stavby
10,20 km

Lipníky - Kapušany

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
4,00 km

Kuková - Lipníky

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
8,00 km

Ladomirová - Hunkovce

stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
8,20 km

Giraltovce - Kuková

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
6,50 km

Radoma - Giraltovce

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
7,50 km

Rakovčík - Radoma

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
7,00 km

Svidník - Rakovčík

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
6,00 km

Štátna hranica SK/PL - Hunkovce

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
7,90 km

Štátna hranica SK/CZ - Mestečko

stav prípravy: Proces EIA
11,25 km

Mestečko - Púchov

stav prípravy: Proces EIA
11,22 km

Mliečany - Dolný Bar

stav prípravy: Proces územného konania
8,60 km

Čaka - Veľký Krtíš

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
71,26 km

Nové Zámky - Čaka

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
29,24 km

Veľký Krtíš - Lučenec

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
32,80 km

Holice - Mliečany

stav prípravy: Proces územného konania
9,43 km

Dolný Bar - Zemné

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
23,50 km

Zemné - Nové Zámky

stav prípravy: Proces územného konania
14,25 km

Nitra - Križovatka R2

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
54,88 km

D1 Dubná skala Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina

stav prípravy: Súťaž na zhotoviteľa stavby
0,00 km

D1 privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa

stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
1,12 km

D2 križovatka Bratislava, Čunovo

stav prípravy: Proces EIA
0,00 km

D2 protihluková stena Lamač

stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
3,00 km

R4 odpočívadlo Košice - Milhosť

stav prípravy: Proces výstavby
0,00 km

D1 hasičská stanica Prešov - Vydumanec

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
0,00 km

D2 križovatka Studienka

stav prípravy: Proces EIA
0,00 km

D2 protihluková stena most Lafranconi - tunel Sitina

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania technickej štúdie (TŠ)
4,30 km

D2 križovatka Rohožník

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
0,00 km

R1 križovatka Banská Bystrica, Kremnička

stav prípravy: Proces územného konania
0,00 km

R1 protihluková stena Kynek

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
1,43 km

R1 protihluková stena Banská Bystrica

stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
4,00 km

R1 Banská Bystrica, križovatka amfiteáter

stav prípravy: Proces EIA
0,00 km

R1 protihluková stena Váhovce

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
1,00 km

I/64 Komárno, obchvat

stav prípravy: Proces územného konania
7,20 km

I/61 Bratislava - Senec, rozšírenie

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
13,93 km

R4 vysunuté pracovisko SSÚD, Veľký Šariš

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
0,00 km

R2 SSÚR, Šebastovce

stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie na ponuku (DP)
0,00 km