D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa

Diaľničný privádzač v predmetnom úseku umožní napojenie diaľnice D1 cez diaľničnú križovatku Lietavská Lúčka na cestu I/64 v križovatke Solinky v Žiline. Účelom a cieľom stavby je postupne dobudovať napojenie diaľničného ťahu D1 na križujúce cesty I. triedy, skvalitniť podmienky pre vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky v tejto oblasti.

SITUÁCIA STAVBY

Mapa stavby D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. Etapa

 

 

Popis stavby

Stavba začína tesne pred križovatkou Lietavská Lúčka, kde v budúcnosti pribudne úsek diaľnice D1 z Lietavskej Lúčky na Dubnú Skalu. Zároveň bude nový úsek napojený na existujúcu cestnú sieť a motoristi tak budú môcť využívať prepojenie diaľnice D1 a mesta Žilina. Za diaľničnou križovatkou Lietavská Lúčka je trasa vedená po svahoch údolia rieky Čierňanky, na okraji zástavby obce Bytčica. Po dva a pol kilometri sa diaľničný privádzač na svojom konci napojí na už existujúci úsek cesty I/64 v križovatke Solinky v Žiline.

 

 

 

dĺžka stavby

2 590 m

 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: fondy EÚ a štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 12/2017
Zmluvné ukončenie výstavby: 06/2021

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.
Stavebný dozor: EUTECH a.s. 

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY