D1 križovatka Triblavina

Stavba mimoúrovňovej križovatky Triblavina na diaľnici D1 (km 18,080) v úseku Bratislava – Senec. Okružnými križovatkami stavby sa pripoja na diaľnicu okolité obce a výrazným spôsobom sa odľahčí doprava na frekventovaných cestách.

SITUÁCIA STAVBY

Mapa stavby D1 križovatka Triblavina

 

 

Popis stavby

Stavba križovatky Triblavina je situovaná v 18. kilometri diaľnice D1 Bratislava – Trnava, pričom v rámci stavby bude rekonštruovaný aj priľahlý úsek diaľnice a bude rozšírený na 8-pruh. V smere do Trnavy napája križovatka priľahlé obce Bernolákovo - Veľký Biel - Senec a na druhej strane Čierna voda – Slovenský Grob - Pezinok. Je navrhnutá ako mimoúrovňová, kosodĺžniková križovatka a dopravne bude napojená na súčasnú diaľnicu D1 v úseku Bratislava – Senec prostredníctvom samostatných križovatkových vetiev. V mieste styku vetiev križovatky a navrhovanej miestnej komunikácie sú projektované namiesto stykových križovatiek menej kolízne turbo - okružné križovatky, pre zabezpečenie vyššej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V rámci budovania križovatky sa na diaľnici D1 vybuduje podjazd pre križovanie s novou mestskou komunikáciou.

 

 

 

 

dĺžka stavby

1 630 m

 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 04/2015
Ukončenie výstavby: 10/2021

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.
Stavebný dozor: Národná diaľničná spoločnosť

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY