R1 križovatka Sielnica

Stavba predstavuje vybudovanie pripájacích a odbočovacích pruhov na existujúcej križovatke Sielnica, ktoré splnia technické požiadavky v zmysle platných noriem pre uvedený typ križovatky.

SITUÁCIA STAVBY

Mapa stavby R1 križovatka Sielnica

 

 

Popis stavby

Úprava križovatky Sielnica bude pozostávať z dobudovania pripájacích a odbočovacích pruhov celkovej dĺžky 1 954 metrov v zmysle platných noriem pre uvedený typ križovatky, ktoré si vyžiadajú rozšírenie mostného objektu na rýchlostnej ceste R1 a vybudovania zárubných múrov. Riešená mimoúrovňová križovatka rýchlostnej cesty R1 a cesty III/06614 zabezpečuje prístup do obce Sielnica, pripojenie kúpeľov a letiska Sliač a priľahlej spádovej oblasti na rýchlostnú cestu R1.

 

 

 

dĺžka stavby

1 954 m

 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 08/2016
Zmluvné ukončenie výstavby: 07/2017

Zhotoviteľ: Eurovia SK, a.s.
Stavebný dozor: SGS Czech Republic, s.r.o.

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY