R4 Košice - Milhosť, odpočívadlo

Obojstranné odpočívadlo Milhosť bude situované na rýchlostnej ceste R4 Košice – Milhosť v blízkosti hraníc s Maďarskou republikou. Ponúkne 77 miest pre tranzit smerujúci z Maďarska a 60 parkovacích miest pre opačný smer.

SITUÁCIA STAVBY

 

 

POPIS STAVBY

Obojstranné odpočívadlo Milhosť pri vstupe na územie SR bude priamo napojené na rýchlostnú cestu R4 odbočovacími a pripájacími pruhmi. V rámci odpočívadla sú navrhnuté komunikácie napájajúce sa na existujúcu prístupovú cestu ponad cestu R4, ktoré bude slúžiť na vzájomné prepojenie oboch odpočívadiel. Celkový rozsah stavby pozostáva z vybudovania odbočovacích a pripájacích pruhov, výstavby obojstranného odpočívadla a vybavenia odpočívadla.  

 

Pravostranné odpočívadlo je umiestnené na násype v km 13,2 až 13,6 R4 Košice - Milhosť. Dopravné plochy odpočívadla tvoria 3 pozdĺžne prejazdné komunikácie, medzi ktorými budú umiestnené parkovacie a relaxačné plochy. Ľavostranné odpočívadlo je umiestnené v záreze v km 13,5 až 14,0 R4 Košice - Milhosť. Dopravné plochy odpočívadla tvoria 4 pozdĺžne prejazdné komunikácie. Medzi nimi budú umiestnené parkovacie a relaxačné plochy.

 

 

dĺžka stavby

1 100 M

 

 

 

 

ÚDAJE O STAVBE

Financovanie stavby:   štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 02/2021
Zmluvné ukončenie výstavby: 12/2022

Zhotoviteľ: Strabag, s.r.o.

Stavebný dozor:  interný

 

 

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY