Žilina, Strážov - Žilina, Brodno

Diaľničný obchvat Žiliny je pokračovaním skladačky ťahu D3 smerom k poľským hraniciam. Stavba diaľnice D3 obchádza Žilinu najskôr ponad priehradu po estakáde, za ktorou vchádza do tunela. Na zhruba 4 kilometroch sa tak strieda náročné premostenie s piliermi vo vode a tunel. Po dobudovaní ušetria motoristi skoro 4 minúty jazdy mimo Žiliny.

logo Európskej únie pre OPII

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Výška poskytnutého NFP: 165,30 mil. € (D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno II. fáza)

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eufondy.sk

 

 

SITUÁCIA STAVBY

Mapa stavby D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno

 

 

Popis stavby

Stavba začína v križovatke Žilina, Strážov, kde sa napája na už existujúci úsek diaľnice D3 smerujúcej od Hričovského Podhradia. Za križovatkou sa trasa stáča a pokračuje estakádou ponad Hričovskú priehradu. Na druhej strane vodnej nádrže prechádza ponad cestu II/507 a vchádza do tunela Považský Chlmec. Po viac ako dvoch kilometroch pod vrchom Chlmec sa z východného portálu tunela trasa napojí na most prechádzajúci ponad cestu I/11 a rieku Kysucu. Úsek na svojom konci vyúsťuje do križovatky s cestou I/11, ktorá je začiatočným bodom nasledujúceho úseku plánovanej diaľnice D3 smerujúcej na Čadcu.

 

 

 

dĺžka stavby

4 250 m

 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: fondy EÚ a štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 06/2014
Zmluvné ukončenie výstavby: 11/2017

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Hochtief CZ a.s., STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.
Stavebný dozor: Eutech, a.s., ESP Consult, s.r.o., Muller+Hereth, AP Investing SK, s.r.o.

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY