Hľadať: faktúra

4 výsledkov pre hľadaný výraz

Predaj drevnej hmoty

24/07/2017

Ponukové konanie na odpredaj vyradeného majetku v termíne do 28.07.2017.

Dátový predpis

23/01/2017

Definovanie podmienok pre tvorbu a odovzdávanie ponukových rozpočtov, dodatkov k rozpočtom, zisťovacích protokolov a faktúr v digitálnej podobe.

Faktúry

22/09/2016

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Zmluvná dokumentácia

03/01/2017

Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv.