Hľadať: obchodná verejná súťaž

3 výsledkov pre hľadaný výraz

Predaj demontovaných oceľových zvodidiel a ich súčastí

25/05/2017

Ponukové konanie na odpredaj vyradeného majetku v termíne do 05.06.2017.

Predaj pozemkov

12/05/2017

Ponukové konanie na odpredaj vyradeného majetku v termíne do 14.06.2017.

Obchodná verejná súťaž

27/01/2017

Vyhlásené obchodné verejné súťaže na základe § 281 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Obchodná verejná súťaž má svoje podmienky a časový harmonogram.