Hľadať: sídlo spoločnosti

2 výsledkov pre hľadaný výraz

Etický kódex Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

02/03/2022

Etický kódex Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „etický kódex“) je súhrn morálnych požiadaviek a pravidiel, ktoré majú podobu noriem, princípov a ideálov, podľa ktorých sa má riadiť každý zamestnanec spoločnosti, člen orgánu spoločnosti, tr...

Kontakty

22/01/2017

Všetky dôležité kontakty na jednom mieste.