Hľadať: uzávera

30 výsledkov pre hľadaný výraz

Obmedzenia

10/10/2017

Všetky informácie o dopravných obmedzeniach.

NDS čiastočne uzavrie R2 na úseku Zvolen východ – Pstruša

13/04/2018

V nasledujúcich dňoch bude etapovite čiastočne uzavretá rýchlostná cesta R2. R2 bude čiastočne uzavretá v km cca 115,500 - 117,500 z dôvodu rektifikácie mostných ložísk na dvoch mostných objektoch na R2: most nad potokom Hradná a železničnou vlečkou v km...

Úplná a následná čiastočná uzávera D1 na moste Korytné

13/04/2018

NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 z dôvodu vykonania výmeny rímsy diaľničného mosta Korytné. V prípravnej fáze sa v danom úseku na šesť hodín D1 uzavrie úplne. Mostný objekt sa nachádza v úseku D1 Beharovce - Branisko km 372,062 – 372,386 (priamo pred tun...

Čiastočná uzávera D1 pri Trenčíne

11/04/2018

NDS z dôvodu výmeny mostných záverov čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D1 v úseku mosta medzi križovatkami Chocholná a Trenčín. Informácia pre motoristov   S čiastočnou uzáverou ľavého jazdného pásu diaľnice D1 (smer Trnava) z dôvodu výmen...

Úplná uzávera mosta nad diaľnicou D2 v úseku Kúty - Malacky

10/04/2018

Most nad diaľnicou D2 sa úplne uzavrie z dôvodu vykonania zosilnenia nosnej konštrukcie. Organizácia dopravy   Stavebné práce budú prebiehať počas úplnej uzávery mosta. Doprava nebude môcť využívať prejazd nad diaľnicou z pravostranného odpočívadla...

R1 na mostoch pri Hronskej Breznici bude v nasledujúcich dňoch čiastočne uzavretá

09/04/2018

Počas čiastočnej uzávery rýchlostnej cesty R1 na mostoch pri Hronskej Breznici v km 137,500 sa zrealizuje výmena protidotykovej ochrany nad železničnou traťou. Stavebné práce sú naplánované na dve etapy. V I. etape čiastočná uzávera na moste ev. č. R1-156...

Čiastočná uzávera cesty I/16 v katastrálnom území Moldavy nad Bodvou

06/04/2018

Z dôvodu výmeny mostných záverov NDS čiastočne uzavrie cestu I/16 v úseku mostného objektu nad cestou III/5502, železničnou traťou a riekou Bodva. Čiastočná uzávera cesty I/16 sa týka úseku mosta ev. č. 50-307 v km 418,340 v katastrálnom území Moldavy na...

R1 v okolí Žiaru nad Hronom čiastočne uzavrieme

06/04/2018

Na moste medzi križovatkami Žiar nad Hronom a Žiar nad Hronom - Východ zrealizujeme výmenu mostných záverov. Čiastočná uzávera rýchlostnej cesty R1 bude v úseku mosta ev. č. R1-139 v pravom jazdnom páse (smer Zvolen) na rýchlostnej ceste R1 v km 124,475 v...

NDS na niekoľko hodín uzavrie úsek D3 Svrčinovec - Skalité

23/01/2018

NDS z dôvodu plánovaných úprav pristúpi k niekoľkohodinovej uzávere úseku D3 Svrčinovec - Skalité. Krátkodobá úplná uzávera úseku D3 Svrčinovec - Skalité je nevyhnutná z dôvodu premiestnenia riadenia úseku na operátorské pracovisko Horelica, a to v termín...

Čiastočná uzávera diaľnice D1 medzi Liptovským Hrádkom a Hybe

23/01/2018

Národná diaľničná spoločnosť zrealizuje výmenu mostných záverov na moste Dovalovec, ktorá si vyžiada čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Pre výmenu mostných záverov bude čiastočne uzavretý ľavý jazdný pás diaľnice D1 v smere na Liptovský Mikuláš v úseku mosta...