Hľadať: zákon 211/2000

2 výsledkov pre hľadaný výraz

Informácie podľa zákona 211/2000

10/03/2017

Váš priestor pre otázky v zmysle Zákona 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Otázky a odpovede

21/01/2017

Zoznam odpovedí na najčastejšie kladené otázky.